Joomla 1.5 template design door Websitebird
Τελευταία:
Αρχική
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση

Πρόσφατη Νομική Επικαιρότητα

Μόλις κυκλοφόρησε! Πανδέκτης ΚΑΤΡΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πανδέκτης μισθώσεων και οροφοκτησίας, 10η έκδοση
θέμα: Αστικό Δίκαιο
ημ/νία κυκλοφορίας: 07/12/2012
Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
ISBN: 978-960-15-2594-5
γλώσσα: Ελληνικά
σελίδες: 1374
τιμή: 100,00€
Περίληψη
Όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες εκδόσεις, το έργο αυτό έχει σκοπό να αποτελέσει «εργαλείο» του νομικού της πράξης στο δίκαιο των μισθώσεων και της οροφοκτησίας.
Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε σε έναν τόμο, ένα πλήρες έργο, με πλούσια νομολογία και αντίθετες απόψεις, απαλλαγμένο από απεραντολογίες και περιττά στοιχεία, τα οποία θα το καθιστούσαν δύσχρηστο.
Το έργο χωρίζεται σε δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο περιλαμβάνει τη μίσθωση πράγματος [μίσθωση Αστικού Κώδικα, εμπορικές μισθώσεις (π.δ. 34/1995), μισθώσεις για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (ν. 3130/2003) και υπηρεσιών ΝΠΔΔ, τις μισθώσεις περιπτέρων]. Περιέχεται επίσης και η δικονομία των σχετικών διαφορών.
Το δεύτερο βιβλίο περιλαμβάνει το θεσμό της οροφοκτησίας, η οποία αποτελεί ένα τμήμα του αστικού δικαίου ιδιαιτέρως δύσκολο, λόγω της ατελούς ρυθμίσεώς της στο νόμο. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο θεσμός της οροφοκτησίας να παρουσιασθεί κατά τρόπο εύληπτο. Γι’ αυτό χωρίστηκε σε τρία βασικά μέρη: α) τη σύσταση της οροφοκτησίας, β) τη λειτουργία της οροφοκτησίας χωρίς κανονισμό και γ) τη λειτουργία της οροφοκτησίας σε περίπτωση που έχει συνταχθεί κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών.
Το δίκαιο των μισθώσεων και το δίκαιο της οροφοκτησίας έχουν χωριστά ευρετήρια, για ευκολότερη χρήση από τον αναγνώστη. Τα ευρετήρια του τμήματος των μισθώσεων και η σχετική νομοθεσία έχουν τυπωθεί σε χρωματιστό χαρτί, για να διαχωρίζεται το πρώτο από το δεύτερο βιβλίο.
Στο διάστημα από την 9η έκδοση, μέχρι σήμερα, υπήρξε σημαντική νομοθετική και νομολογιακή κίνηση, τόσο στα θέματα των μισθώσεων, όσο και της οροφοκτησίας. Έτσι, προχωρήσαμε σε εμπλουτισμό του έργου με τις νεότερες νομολογιακές εξελίξεις αλλά και νομοθετικές ενημερώσεις και βελτιώσεις χωρίς όμως να διαταραχθεί η δομή του όλου έργου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μετά την προηγούμενη και μέχρι την παρούσα έκδοση, δημιουργήσαμε στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα ελεύθερης πρόσβασης www.katraslaw.gr, η οποία περιέχει την πρόσφατη νομική επικαιρότητα. Έτσι, εκτός από νομοθετική ενημέρωση, περιέχει και δικαστικές αποφάσεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στην παρούσα έκδοση.
Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και με τον ν. 4092/2012.

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 20:06)

 

Ι. ΚΑΤΡΑΣ: Οι διοικητικές διαφορές ουσίας μετά το ν. 3900/2010

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3900/2010

Από το Δικηγόρο
Ι. Ν. Κατρά

§ 1. Γενικά
1. Με το ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α/17.12.2010) «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» επήλθε μία σειρά τροποποιήσεων στη διοικητική δίκη, τόσο σε επίπεδο ακυρωτικών διαφορών όσο και διαφορών ουσίας.
2. Με το ν. 3900/2010 επέρχονται τροποποιήσεις βασικά στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ) αλλά και σε διατάξεις του ν. 1406/1983 και άλλων σχετικών νόμων.
3. Σύμφωνα με το άρθ. 70 ν. 3900/2010, η ισχύς του αρχίζει από 1.1.2011, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. Τέτοιες διατάξεις είναι εκείνες των άρθ. 13 § 5, 20 § 2 με τις οποίες ορίζεται χρόνος έναρξης της εφαρμογής του σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.
4. Παρακάτω θα εξετάσουμε τις κυριότερες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 3900/2010.

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011 23:48)

Περισσότερα...

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να αποστέλλουν στις παρακείμενες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνεργασίες τους για δωρεάν ανάρτηση.

Οι εργασίες αυτές μπορεί να αφορούν, βασικά, θέματα νομικού ενδιαφέροντος (άρθρα, μελέτες, σχόλια, δικαστικές αποφάσεις).

Γίνονται δεκτές για δημοσίευση, για όσο διάστημα επιθυμεί ο συγγραφέας και άλλες συγγραφές που αφορούν θέματα γενικότερου επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 

Ι. ΚΑΤΡΑΣ: ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3900/2010

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3900/2010

Από το Δικηγόρο
Ι. Ν. Κατρά

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


§ 1. Ο ν. 3900/2010
1. Με το ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α/17.12.2010) «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» επήλθε μία σειρά τροποποιήσεων στη διοικητική δίκη, τόσο σε επίπεδο ακυρωτικών διαφορών όσο και διαφορών ουσίας.

 

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011 16:54)

Περισσότερα...

 
Βιβλία
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
Στοιχεία επικοινωνίας

Κατράς Ν. Ιωάννης και Συνεργάτες

Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω

Δικηγορικά Γραφεία

Χαρ.Τρικούπη 64

10680 Αθήνα

Τηλ. 210 36 40 271

Κιν.  699 36 40 271

Αμεσος Συνεργάτης

Κατράς Νικόλαος

Δικηγόρος

Ερυθρών 2,

Ν. Ερυθραία,

ΤΚ 14671

Κιν.  699 80 78 894


Συνεργάτης Θεσσαλονίκης

Αθανάσιος Σταυρούδης

Δικηγόρος

Μοναστηρίου 192

54628 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 531 081

FAX: 2310 521 532

Κιν:  6944 578 038

email:stavath@otenet.gr