Joomla 1.5 template design door Websitebird
Τελευταία:
Αρχική
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση
 • Φωτογραφίες σε κίνηση

Πρόσφατη Νομική Επικαιρότητα

Μόλις κυκλοφόρησε - Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021

Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021

 


Το παρόν έργο αποτελεί μια συνέχεια της σειράς που αφορά τις αγωγές των βιβλίων του Αστικού Κώδικα. Όπως και τα προηγούμενα έργα της σειράς «Αγωγές Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα» (έκδ. 2015) και «Αγωγές Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα» (έκδ. 2018), έτσι και το παρόν σκοπό έχει να βοηθήσει τον νομικό της πράξης εν προκειμένω δε, στο εμπράγματο δίκαιο. Στον τόμο αυτό παρουσιάζεται ένα, κατά το δυνατόν, πλήρες έργο, με πλούσια, κα­θώς και αδημοσίευτη νομολογία, με αντίθετες απόψεις, καθώς και θέσεις με κεντρικά κεφάλαια τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σε αυτά, τη νομή, την κυριότητα και το περιεχόμενό της, την κτήση και την προστασία κυριότητας, τις πραγματικές και προσωπικές δουλείες, το ενέχυρο και την υποθήκη. Πολλά από τα επιμέρους ζητήματα που προσεγγίζονται δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας ούτε από τη θεωρία.

Η δομή του έργου ακολουθεί, κατά βάση, τη σειρά των διατάξεων του Αστι­κού Κώδικα. Με το παραπάνω περιεχόμενο το παρόν έργο καθίσταται ένα απαραίτητο εργαλείο με βασική επιδίωξη την ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση που εξυπηρετεί άριστα τις πρακτικές ανάγκες των μελετητών του Εμπράγματου Δικαίου και κυρίως του δικηγόρου της πράξης.

 

 

Σελίδα του εκδότη.

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 09 Απριλίου 2021 14:39)

 

Μόλις κυκλοφόρησε! Ι. Κατράς, Δίκαιο Οροφοκτησίας, 2020

Ι. Κατράς, Δίκαιο Οροφοκτησίας, 2020

 

 

Στο παρόν παρουσιάζεται, σε έναν τόμο, ένα πλήρες έργο, με πλούσια νομολογία και αντίθετες απόψεις, με σκοπό να βοηθηθεί ο νομικός της πράξης στο δίκαιο της οροφοκτησίας. Κατά την πρακτική εφαρμογή δημιουργούνται προβλήματα τα οποία, αν δεν έχουν επιλυθεί νομολογιακά, απαιτούν τη συνδρομή της θεωρίας για την επίλυσή τους· κατά συνέπεια έχει γίνει προσφυγή στη θεωρία όπου ήταν απαραίτητο.
Το βιβλίο αναλύει τον θεσμό της οροφοκτησίας, η οποία χρησιμοποιείται ως περιεκτικός όρος στον οποίο εμπεριέχονται η έννοια τόσο της οριζόντιας όσο και της κάθετης ιδιοκτησίας, και η οποία αποτελεί ένα τμήμα του αστικού δικαίου ιδιαιτέρως δύσκολο, λόγω της ατελούς ρυθμίσεώς της στο νόμο αλλά και των ενδοτικού δικαίου διατάξεων του νόμου που τον ρυθμίζουν. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο θεσμός της οροφοκτησίας να παρουσιασθεί κατά τρόπο εύληπτο.
Σε εννέα κεφάλαια παρουσιάζονται η έννοια, η φύση και οι γενικές αρχές της οροφοκτησίας, η σύστασή της, η λειτουργία της, ο διαχειριστής οροφοκτησίας, ο κανονισμός οροφοκτησίας, ειδικά θέματα του θεσμού, η επέκταση της οικοδομής επί οροφοκτησίας, η λύση της και, τέλος, τα δικονομικά θέματα που ανακύπτουν.

 

Περισσότερα στην σελίδα του εκδότη

Τελευταία Ενημέρωση (Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020 09:26)

 

Μόλις κυκλοφόρησε! Η προσωρινή διαταγή κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ιωάννης Ν. Κατράς

Συγγραφέας: Ιωάννης Ν. Κατράς

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 18/10/2018

ISBN: 978-960-596-147-3

Γλώσσα: Ελληνικά

Σελίδες: 642

Η προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, έχει λάβει, τα τελευταία χρόνια, χαρακτήρα «πρωτοβάθμιου» ασφαλιστικού μέτρου, ίσης και πολλές φορές μεγαλύτερης σπουδαιότητας και από αυτά τα ίδια τα ασφαλιστικά μέτρα. Και τούτο διότι πολλάκις, η απόρριψη του σχετικού αιτήματος, καθιστά άνευ αντικειμένου τη συζήτηση της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Παρά ταύτα, η νομοθετική ρύθμιση του θεσμού εξακολουθεί να είναι ελλιπής και μετά τον ν. 4335/2015.
Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει μέρος της ύλη των ασφαλιστικών μέτρων, ορώμενο όμως από τη σκοπιά της προσωρινής διαταγής.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη:
Στο πρώτο μέρος γίνεται ανάπτυξη του γενικού μέρους της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων στην οποία καίρια θέση κατέχει η προσωρινή διαταγή.
Στο δεύτερο μέρος γίνεται σύντομη ανάπτυξη των κατ’ ιδίαν αιτήσεων για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (εξασφαλιστικών της κύριας απαίτησης μέτρων, προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεων και προσωρινής ρύθμισης κατάστασης), ορώμενη πάλι από τη σκοπιά της προσωρινής διαταγής.
Στο τρίτο μέρος γίνεται επεξεργασία των υποθέσεων αναστολής εκτέλεσης όπου η προσωρινή διαταγή (σημείωμα) έχει σημαντικά αυξημένο ρόλο.
Στο έργο υπάρχει, όπως πάντα, πλήρης νομολογιακή με πολλές αδημοσίευτες αποφάσεις καθώς και νομοθετική ενημέρωση. Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και αριθμητικό ευρετήριο διατάξεων κλείνουν το παρόν.
Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και με τον ν. 4548/2018.

Σελίδα εκδότηΙωάννης Ν. Κατράς

Περιεχόμενα βιβλίου

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 20:20)

 

Μόλις κυκλοφόρησε! Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020

Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020

Στη νέα αυτή έκδοση περιέχεται μια διεξοδική και επικαιροποιημένη ανάλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις μισθώσεις του Αστικού Κώδικα, τις νέες εμπορικές μισθώσεις, δηλαδή αυτές που συνάπτονται μετά την ισχύ του ν. 4242/2014 (28.2.2014) και τις μισθώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Μεταγενέστερα, επίσης, εκδόθηκε ο ν. 4335/2015 ο οποίος επέφερε μεγάλες μεταβολές στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών.

Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη μίσθωση πράγματος του Αστικού Κώδικα, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις νέες εμπορικές μισθώσεις, το τρίτο μέρος τις μισθώσεις για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (ν. 3130/2003) και υπηρεσιών ΝΠΔΔ και το τέταρτο μέρος τη νέα δικονομία των μισθωτικών διαφορών.

Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται τα οικεία νομοθετικά κείμενα καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό και αριθμητικό ευρετήριο.

Περισσότερα στην σελίδα του εκδότη

Τελευταία Ενημέρωση (Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020 09:16)

 

Μόλις κυκλοφόρησε! Ι. Κατράς, Αγωγές Αιτήσεις και Ενστάσεις Ενοχικού Δικαίου Αστικού Κώδικα, 1η έκδ., 2018

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-786-1
Σελίδες
1661
Έτος
2018
Το Ενοχικό Δίκαιο αποτελεί το κυριότερο και σημαντικότερο, μαζί με τις Γενικές Αρχές του ΑΚ, τμήμα του αστικού δικαίου, λόγω δε της ευρύτητάς του εφαρμόζεται είτε ευθέως είτε αναλόγως σε όλους τους άλλους κλάδους του δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του δημόσιου δικαίου. Όποιος δεν γνωρίζει τα δύο αυτά τμήματα του δικαίου, είναι βέβαιον ότι δεν γνωρίζει ούτε τα κατ’ ιδίαν άλλα τμήματα του δικαίου στα οποία ενδεχομένως εξειδικεύεται.
Κανόνες ενοχικού δικαίου δεν περιλαμβάνονται μόνον στον Αστικό Κώδικα αλλά και σε άλλους κλάδους του δικαίου (εμπορικό, εργατικό κ.λπ.). Στο ιδιωτικό δίκαιο, ό,τι δεν αποτελεί στενά εμπράγματο, οικογενειακό ή κληρονομικό δίκαιο, είναι ενοχικό δίκαιο.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη φυσική συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου μου «Αγωγές, Αιτήσεις και Ενστάσεις Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα», έκδ. 2015. Όπως και το προηγούμενο έτσι και το παρόν αποτελεί ένα σύγχρονο πανόραμα του βασικού κορμού της νομοθεσίας του αστικού δικαίου, του Ενοχικού Δικαίου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τον νομικό της πράξης σε θέματα που άπτονται σε όλο το περιεχόμενο του δεύτερου βιβλίου του Αστικού Κώδικα. Θελήσαμε το παρόν να αποτελέσει «εργαλείο» με το οποίο ο νομικός της πράξης θα βοηθηθεί στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, το «κλειδί» με το οποίο θα ξεκλειδώσει τη λύση τους.
Έχει γίνει προσπάθεια να εμπλουτισθεί με την πιο πρόσφατη νομολογία, χωρίς να παραλειφθεί και η σύγχρονη θεωρία.
Η ευκολία του διαδικτύου επέφερε πλήγμα στην αναγκαία –για έναν νομικό που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους– ουσιαστική και σε βάθος γνώση της νομικής επιστήμης. Η αρχή της ήσσονος προσπάθειας οδηγεί σε αποξένωση του νομικού της πράξης από τις πηγές της βαθιάς γνώσης του αντικειμένου. Και σε αυτό το σημείο ευελπιστούμε να συμβάλλουμε και με το παρόν.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται ανάπτυξη των κατ’ ιδίαν αγωγών που περιέχονται ως ύλη στο Γενικό Ενοχικού Δίκαιο.
Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται οι αγωγές του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου. Τέλος, στο τρίτο μέρος αναλύονται οι βασικές ενστάσεις του δεύτερου βιβλίου του Αστικού Κώδικα.
Χρησιμοποιούμε το αυθεντικό κείμενο του ΑΚ στην καθαρεύουσα σε περιπτώσεις που θεωρούμε ότι δεν αποδίδεται η ακριβής έννοια της διάταξης στο μεταγλωττισμένο στη δημοτική γλώσσα κείμενο.

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 20:28)

 
Βιβλία
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
 • Τα βιβλία μας
Στοιχεία επικοινωνίας

Κατράς Ν. Ιωάννης και Συνεργάτες

Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω

Δικηγορικά Γραφεία

Χαρ.Τρικούπη 64

10680 Αθήνα

Τηλ. 210 36 40 271

Κιν.  699 36 40 271

Αμεσος Συνεργάτης

Κατράς Νικόλαος

Δικηγόρος

Ερυθρών 2,

Ν. Ερυθραία,

ΤΚ 14671

Κιν.  699 80 78 894


Συνεργάτης Θεσσαλονίκης

Αθανάσιος Σταυρούδης

Δικηγόρος

Μοναστηρίου 192

54628 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 531 081

FAX: 2310 521 532

Κιν:  6944 578 038

email:stavath@otenet.gr